Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku posiada dwa certyfikaty związane z gospodarką leśną, które potwierdzają prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Wejherowo, jako jedno z 15 nadleśnictw tej dyrekcji, spełnia wymagane standardy i może wykazywać, iż nasze działania gospodarcze spełniają określone normy  i kryteria. 

Więcej informacji znajduje się na stronie RDLP w Gdańsku

resources-to-get


ekosystemy referencyjne

W nawiązaniu do obowiązującego krajowego standardu odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC w Polsce FSC-NSTD-FM-PL przedstawiamy wykaz drzewostanów referencyjnych w nadleśnictwie oraz w RDLP W Gdańsku (dokumenty w załącznikach).

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie opinie, uwagi, pytania dotyczące „ekosystemów referencyjnych" na terenie Nadleśnictwa Wejherowo, można zgłaszać do biura Nadleśnictwa.

Osobą upoważnioną do kontaktu w tej sprawie jest: Izabela Kashyna-Pleskot, tel.58 6729806, e-mail: i.pleskot@gdansk.lasy.gov.pl

W sprawach „ekosystemów referencyjnych położonych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku" można nadal swoje uwagi, pytania i opinie kierować  do biura RDLP w Gdańsku. Osobą do kontaktów jest : Paweł Szymański, tel. 58 3212210, e-mail: pawel.szymanski@gdansk.lasy.gov.pl

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni „ekosystemów referencyjnych" zapraszamy do konsultacji.