Zadania dotowane przez WFOŚiGW w Gdańsku w 2017

 

ZADANIE NR 1

Nazwa zadania: Ochrona ptaków drapieżnych w Nadleśnictwie Wejherowo

Koszt kwalifikowany: 13 500,00 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 9 000,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na: a) wydatki i zakupy inwestycyjne do kwoty 2 000,00 zł b) realizację zadań bieżących do kwoty 7 000,00 zł Opis zadania: Zadanie którego dotyczyć będzie dotacja to prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Sobieńczycach. Ośrodek działa od 2005 roku. W 2012 roku nastąpiła rozbudowa ośrodka o dodatkową wolierę służącą do przetrzymywania ptaków większych gatunków i przygotowywania ich do wypuszczenia na wolność. Do ośrodka trafiają głównie ptaki z terenu naszego nadleśnictwa, jak i terenów przyległych.

ZADANIE NR 2

Nazwa zadania: Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Wejherowo

Koszt kwalifikowany: 80 000,00 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 25 000,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania pod tytułem: „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Wejherowo”, planowane jest zebranie z terenów leśnych, w tym z miejsc postoju oraz terenów rekreacyjnych ok. 25 Mg odpadów. Odpady będę zbierane również w sposób selektywny. Planowane jest również usuwanie pojawiających się nielegalnych wysypisk śmieci. Dużym problemem są również wyrzucane do lasu odpady po remontach, śmieci takie pojawiają się zwykle na miejscach postojowych